Grensstraat 166 - 1970 Wezembeek-Oppem
+32 2 678 06 06

Het bedrijf

Gekozen Product van het Jaar, dat opgericht werd in 1987, is een organisatie eigendom van Voted Product of the Year Worldwide S.A. De licentie voor het gebruik van het concept “Gekozen Product van het Jaar” wordt in meer dan 40 landen toegekend aan nationale ondernemingen, die instaan voor de organisatie van de verkiezing en het gebruik van het logo in zijn specifieke marktsegment. Het bedrijf POY OPERATIONS BVBA is de organisator van de wedstrijd en de officiële correspondent voor België.

“Gekozen Product van het Jaar” heeft vandaag een dubbele geloofwaardigheid op de markt:

  • Aan de ene kant door zijn voorgeschiedenis en zijn grote naambekendheid bij consumenten over de hele wereld (Europa, VS, Brazilië, India, Midden-Oosten,…).
  • Aan de andere kant door het groeiende aantal bereikte consumenten over de hele wereld, aangezien het logo vandaag op talloze merken en producten te zien is, en bijgevolg bekeken wordt door miljarden consumenten.

Het concept is eenvoudig: we geven het woord aan de consument. Het effect hiervan is dat we een echte band creëren tussen consumenten, merken en innovatieve producten. Deze band is grotendeels te danken aan de verkiezing door de consumenten: meer dan 10.000 mensen stemmen elk jaar voor “Gekozen Product van het Jaar”, volgens verschillende criteria:

Innovatief karakter
Aantrekkelijkheid
Aankoopintentie
Consumentenervaring

Bovenop deze 4 verkiezingscriteria wordt de deelnemers gevraagd hun stem te argumenteren en wordt gepeild naar de tevredenheid bij gebruikers.

ONZE PRINCIPES

Het team van “Gekozen Product van het Jaar” maakt er een punt van deze principes nauwgezet te respecteren. De deelnemingsvoorwaarden zijn identiek voor alle deelnemers en hiervan wordt nooit afgeweken.

Enkel de merken die beslist hebben om deel te nemen, maken kans om het logo te mogen gebruiken in hun communicatie naar de consumenten.

  • De deelnemende producten moeten hun kandidatuur indienen via een invulformulier, dat de organisatie toelaat om na te gaan of het hier gaat om een nieuwigheid waarneembaar voor de consument.
  • De deelnemende producten moeten deel uitmaken van een coherente categorie en tegenover ten minste twee vergelijkbare producen geplaatst kunnen worden.
  • Een neutraal comité van experten dat niet betrokken is bij de verkiezing evalueert of de ingeschreven producten voldoen aan de deelname voorwaarden (het reglement) vóór de start van de studie.
  • Een extern, gerenommeerd bedrijf (NielsenIQ) organiseert en leidt de studie bij consumenten in België op een volstrekt onafhankelijke manier, zonder beïnvloeding op welke manier dan ook door de organisatoren.
  • Een producttest in een werkelijke consumptiesituatie, voor alle deelnemende producten. Deze test is gebaseerd op de consumentenervaring van het product en wordt geïntegreerd in de uiteindelijke resultaten van de studie.
  • De resultaten van de studie per product worden overhandigd aan de bedrijven achter de deelnemende producten.
  • Enkel de resultaten bepaald door de studie, met een minimum van 620 effectieve respondenten, kunnen bepalen of het product al dan niet uitgeroepen wordt tot “Gekozen Product van het Jaar”.

ONZE WAARDEN

“Gekozen Product van het Jaar” is een marketingtool dat ten dienste staat van producenten. De wedstrijd evalueert op vrijwillige basis innovatieve producten die verkocht worden door Belgische retailers of vrij te koop zijn in België via andere kanalen zoals e-commerce.

uiterste nauwkeurigheid
transparantie
openheid voor dialoog
eenvoud

INNOVATIE

Het is een feit dat bedrijven hun rentabiliteit niet op een duurzame manier kunnen verzekeren zonder te innoveren. Dit kan door nieuwe producten aan te bieden, ofwel door productieprocedés te vernieuwen.

Innovatie laat ondernemingen toe hun concurrentiële positie op de markten te versterken. Innovatie biedt bedrijven de mogelijkheid hun productiviteit te verhogen, de kwaliteit van hun producten of diensten te verbeteren en sleutelcompetenties te ontwikkelen.

Innovatie is een sleutelbegrip voor de competitiviteit van ondernemingen, aangezien dit een voorwaarde is om duurzame concurrentiële voordelen te behouden op de evoluerende markten. Innovatie is een bepalende factor voor de competitiviteit en rentabiliteit van de ondernemingen, en is bijgevolg een essentieel element van de bedrijfsstrategie.

Wanneer de producten innovatief zijn, onderscheidt de onderneming zich van zijn concurrenten. De differentiatiestrategie wordt vaak toegepast door vernieuwende KMO’s, die zo een plaats kunnen verwerven naast de grote groepen.

Ook wanneer innovatie leidt tot concurrentieel voordeel, is er nog steeds een risico verbonden aan de investering die hiervoor nodig is. “Gekozen Product van het Jaar” helpt innovatieve producten om bekendheid te verwerven bij de consumenten en geeft hen alle kansen om op een duurzame manier te bestaan.