Grensstraat 166 - 1970 Wezembeek-Oppem
+32 2 678 06 06

Het Expertencomité

Het POY Belgium expertencomité werd herzien om zijn rol als waarnemer en raagever beter te weerspiegelen en om richtlijnen te kunnen geven aan de deelnemers van de wedstrijd met het oog op een positieve innovatieaanpak in lijn met de Sustainable Development Goals (SDG’s), ook bekend als de Global Goals, die in 2015 werden aangenomen door de Verenigde Naties.

We wilden dat de rol van de organisatie, waarbij de winnaars door de consumenten worden gekozen, evolueert naar die van aanbevelingen en het toekennen van specifieke prijzen. Dit zet ons ertoe aan na te denken over het vermogen van productinnovaties om te werken in de richting van de SDG’s, zonder het eindeloze debat over ecologische, klimaat- of duurzame labels aan te gaan, maar veeleer door een holistische en polymorfe benadering te kiezen. We zijn ons bewust van onze economische omgeving en zijn daarom niet minder alert en ervan overtuigd dat spelers deze reflectie kunnen en moeten integreren in hun dagelijkse werk.

Vertrouwelijkheid

Bovendien blijft de inhoud van de discussies voorbehouden aan het expertencomité en vertrouwelijk, behalve het samenvattingsdocument dat hierna wordt gepubliceerd. Elke uiting van het comité verbindt de deelnemers niet individueel of bij naam en blijft de volledige verantwoordelijkheid van de POY Belgium-organisatie.

Missie

Het expertencomité ontvangt de lijst met laureaten van POY 2024 die zijn gekozen door consumenten (enkele duizenden) onder onafhankelijk en onpartijdig toezicht van Nielsen IQ (NIQ) en via producttests uitgevoerd via het real-life testing platform “treetz”.

De methodologie wordt aan de leden van het comité toegelicht.

Het comité kan eventueel een opvallend probleem opmerken (weinig waarschijnlijk), maar het komt niet tussenbeide in de bepaling van de POY-winnaars die op het moment van zijn vergadering worden aangekondigd maar nog niet publiekelijk bekend zijn gemaakt.

Daarentegen geeft het comité, op basis van zijn ervaring, algemeen commentaar op de winnaars, een soort “audit” en algemene conclusie over de trends en aanbevelingen voor merken en POY, om het doel en de rol van het logo te verbeteren.

Het kan ook zijn waardering uitspreken voor de gepresenteerde innovaties.

Dit rapport is openbaar (toegeschreven aan het expertencomité, maar niet bij naam genoemd). Het auditrapport van het expertencomité, opgesteld door de voorzitter met goedkeuring van de leden, wordt gepubliceerd op de POY-website en is voor iedereen raadpleegbaar. Het verbindt het expertencomité. Het moet een samenvatting geven van de winnaars, een trendnotitie en eventueel niet-bindende aanbevelingen om zowel huidige als toekomstige kandidaten als het POY-management te inspireren in een overgang naar de SDG.

Toekenning van de Comitéprijs

Het comité zal naar eigen goeddunken ook een “uitzonderlijke” prijs toekennen onder de POY-winnaars.

Deze prijzen kunnen worden toegekend aan de beste winnaar met het oog op het bereiken van één of meerdere SDG-criteria. Deze prijs zal alle categorieën mengen en het beste product of merk selecteren op basis van deze criteria.

De wens van POY is om innovaties te begeleiden in de richting van verantwoordelijker consumeren.

Ter informatie zijn de 17 criteria als volgt:

1.Geen armoede, 2. Geen honger, 3. Goede gezondheid en welzijn, 4. Kwaliteitsonderwijs, 5. Gendergelijkheid, 6. Schoon water en sanitair, 7. Betaalbare en schone energie, 8. Waardig werk en economische groei, 9. Industrie, innovatie en infrastructuur, 10. Ongelijkheden verminderen, 11. Duurzame steden en gemeenschappen, 12. Verantwoorde consumptie en productie, 13. Klimaatactie, 14. Leven in het water, 15. Leven op het land, 16. Vrede, justitie en sterke instellingen, 17. Partnerschappen om doelen te bereiken.

Sommige criteria hier zouden nader uitgewerkt kunnen worden, vooral die met betrekking tot verantwoorde consumptie en productie.

Prijzen van mediapartners

De organisatie zal een shortlist van winnaars voorleggen die in aanmerking komen om de prijs aangeboden door mediapartners te winnen (doorgaans een mediabudget voor zichtbaarheid).

Het comité moet de winnaars van de mediaprijzen aanwijzen op basis van zijn rangschikking van de meest indrukwekkende innovaties.

Om de continuïteit van het werk, maar ook de vernieuwing, te waarborgen, wordt voorgesteld zowel permanente als vernieuwbare leden te hebben. Het comité moet de diversiteit van belanghebbenden in de wereld van innovatie in de consumptiegoederen vertegenwoordigen en streven naar pariteit.

Het bestaat uit innovatiedeskundigen. Er is echter geen bindend college ingesteld.

Rapport van het expertencomité 2024